Karta miejscowości osadnictwa wołoskiego

Lani (Łany)


Kategorie: lokacja na prawie wołoskim, miejscowość istniejąca, współczesna Ukraina, XV wiek, XVI wiek

NazewnictwoLudność — skład etnicznyJęzykLokacja (data lokacji i prawo, na którym miejscowość została założona)


Ta szlachecka osada wyodrębniła sie z sąsiedniego, objętego prawem wołoskim Dalejowa, skoro w 1474 r. odnotowano przysiółek: pars in Daleow dicta Lany (AGZ XII, nr 3643). Zapewne też od wsi macierzystej przejęła porządek prawny i system gospodarczy, skoro w 1515 r. z Łanów uiszczono podatek, którego podstawą były 3 łany kmiece (w rzeczywistości byc może dworzyszcza) i stado liczące 100 owiec (ŹD XVIII/1, 172). Lokowanie nowych osad wołoskich w bezpośrednim sąsiedztwie starszych, w oparciu o ich potencjal demograficzny i model gospodarczy, jest podstawowym sposobem szerzenia się kolonizacji wołoskiej na ziemiach polskich na przestrzeni XV i XVI w. 

Źródła do dziejów miejscowościHistoria miejscowości


Dziedzictwo kulturowe (materialne i niematerialne)Organizacje, instytucje, związki wyznanioweDokumentacja fotograficzna i filmowa