Karta miejscowości osadnictwa wołoskiego

Crnajka


Kategorie: Wołosi, współczesna Serbia

Nazewnictwo


Ludność — skład etniczny


Wieś ok. 30km na południe od Dunaju (Serbia wschodnia) zamieszkała wyłącznie przez Wołochów (Vlachów).

Język


Świadomość wołoskości jest silna, ale stosunkowo mało jest ludzi znających język etniczny. Nikt z pokolenia młodego i średniego się nim nie posługuje na co dzień ani w trakcie obrzędu religijnego. Jednak osoby starsze znają język wołoski lepiej od serbskiego. We wsi można spotkać napisy w języku wołoskim.

Lokacja (data lokacji i prawo, na którym miejscowość została założona)


Źródła do dziejów miejscowości


Historia miejscowości


Dziedzictwo kulturowe (materialne i niematerialne)


We wsi odbywają się obchody Zaśnięcia Marki Boskiej 15 sierpnia w starej cerkwi ze stosunkowo małym udziałem wiernych. Ksiądz nabożeństwo odprawia krótko, gdyż musi obsłużyć kilka okolicznych również wołoskich wsi. Obchodom święta 15  sierpnia towarzyszy całodniowy targ, na którym nie można znaleźć żadnych produktów lokalnych czy regionalnych, natomiast widać dużą wspólnotowość – spotykają się rodziny, znajomi, dla których jest to jedna z niewielu okazji spotkania. W barze pod gołym niebem starszy muzykant śpiewa  i akompaniuje sobie na akordeonie piosenki wołoskie w języku etnicznym. We wsi niewielka cerkiew, jej wystrój wnętrza z elementami wzornictwa przedstawianego jako wołoskiego i ikonami. Osoba prowadząca agroturystykę wykonuje hafty i inne zdobienia w stylu wołoskim.

Organizacje, instytucje, związki wyznaniowe


Do niedawna we wsi działał regionalny zespół, który prezentował kulturę wołoską w całej Serbii i poza jej granicami.

Dokumentacja fotograficzna i filmowa