Karta miejscowości osadnictwa wołoskiego

Baia


Kategorie: Arumuni, współczesna Rumunia

Nazewnictwo


Baia

dawna nazwa:  Hamangia

Ludność — skład etniczny


Rumunii, Aromanie

Język


Rumuński, aromański

Lokacja (data lokacji i prawo, na którym miejscowość została założona)


Źródła do dziejów miejscowości


Historia miejscowości


W miejscowości zamieszkują Aromanie przybyli tu w latach 1925-1940 z terenów Grecji, Albanii i Macedonii.

Dziedzictwo kulturowe (materialne i niematerialne)


Organizacje, instytucje, związki wyznaniowe


Dokumentacja fotograficzna i filmowa