Karta miejscowości osadnictwa wołoskiego

Laskowa (okoliczne lasy)


Kategorie: tereny wypasowe, Wołosi, XV wiek

Nazewnictwo


Ludność — skład etniczny


Język


Lokacja (data lokacji i prawo, na którym miejscowość została założona)


Źródła do dziejów miejscowości


Historia miejscowości


W 1487 r. Jan z Laskowej zastawił swoją osadę Młynne wraz z sołectwem i wszystkimi prawami pomiędzy górą Chomrany i Zabrza, wraz z prawem wypasania i wycinania drzew przez Wołochów w Zabrzy w gaju, ciągnącym się do rzeki Łososiny, Ciszowego Potoku  do lasu Jeziornik w Laskowej (SHGWK II: 303).

Dziedzictwo kulturowe (materialne i niematerialne)


Organizacje, instytucje, związki wyznaniowe


Dokumentacja fotograficzna i filmowa