Karta miejscowości osadnictwa wołoskiego

Bruvno


Kategorie: miejscowość istniejąca, osadnictwo wojskowe, współczesna Chorwacja, XVIII wiek

Nazewnictwo


Ludność — skład etniczny


Język


Lokacja (data lokacji i prawo, na którym miejscowość została założona)


Źródła do dziejów miejscowości


Historia miejscowości


Dziedzictwo kulturowe (materialne i niematerialne)Organizacje, instytucje, związki wyznaniowe


Dokumentacja fotograficzna i filmowa