Karta miejscowości osadnictwa wołoskiego

Neligovinje


Kategorie: lokacja na prawie wołoskim, miejscowość historyczna (nieistniejąca), Wołosi, współczesna Serbia, XV wiek

Nazewnictwo


Neligovina, Negonina

Lokalizacja wsi przypuszczalna.

Ludność — skład etniczny


Vlasi

Język


Lokacja (data lokacji i prawo, na którym miejscowość została założona)


prawo wołoskie przed 1467. W defterze z 1467 r. zamieszczono dla tej wsi Prawo dla Vlahów, według którego :

"Każdy dom daje po jednej złotej monecie i dwie owce, z których jedną owcę z jagnięciem i jednego barana. Dwadzieścia domów czyni jeden katun. Od każdego katuna dają jeden namiot, jeden krąg sera, trzy sznury konopne, sześć uprzęży, osełkę masła i jednego barana. Od pozostałych danin rajów nic nie dają. Na każdych 5 domów jeden vojnuk idzie na pochód wojenny." (Braničevski tefter, s. 46) 

Źródła do dziejów miejscowości


Braničevski tefter. Poimečni popis pokrajine Braničevo iz 1467 godine, ed. Momčilo Stojaković, Beograd 1987.

D. Bojanić - Lukač, Vlasi u severnoj Srbiji i jnihovi prvi kanuni, "Istorijski časopis", br. XVIII, s. 256-257. 

Historia miejscowości


Według defteru z 1467 r. wieś liczyła 22 domy. Primićurem był Vlah Ivaniš.

Obecnie wieś nie istnieje.

Dziedzictwo kulturowe (materialne i niematerialne)


Organizacje, instytucje, związki wyznaniowe


Dokumentacja fotograficzna i filmowa