Karta miejscowości osadnictwa wołoskiego

Banjska


Kategorie: miejscowość istniejąca, osady z elementami prawa wołoskiego, współczesna Serbia, XVI wiek

Nazewnictwo


Ludność — skład etniczny


Wołosi?

Język


Lokacja (data lokacji i prawo, na którym miejscowość została założona)


W 1571 r. wieś strażnicza - derbend

Źródła do dziejów miejscowości


Opširni popis prizrenskog sandžaka iz 1571. godine, obr. Katić Tatjana, Beograd 2010, s. 256. 

Historia miejscowości


W 1571 r. wieś liczyła 11 domów. Mieszkańcy pełnili funkcję derbendżijów. Płacili wówczas podatki za basztinę po 10 akczy ispendże, po 1 bali pszenicy i po 1 bali jęczmienia, bac na wino, baduhavę [podatki sądownicze], i kazne i globe [podatek na zachowanie bezpieczeństwa w timarze]. 

Dziedzictwo kulturowe (materialne i niematerialne)


Organizacje, instytucje, związki wyznaniowe


Dokumentacja fotograficzna i filmowa