Karta miejscowości osadnictwa wołoskiego

Chaliki


Kategorie: miejscowość istniejąca, pasterstwo, Pindus, tereny wypasowe, współczesna Grecja

Nazewnictwo


Chaliki

Ludność — skład etniczny


Armani/Wołosi

Język


grecki, wołoski

Lokacja (data lokacji i prawo, na którym miejscowość została założona)


Źródła do dziejów miejscowości


- Badania terenowe, Ewa Kocój, czerwiec 2019

Historia miejscowości


Mieszkańcy wioski twierdzą, że wioska jest stara, ma ponad 700 lat. Obecnie mieszka w niej około 26 mieszkańców przez cały rok; latem (lipiec i sierpień) przyjeżdżają tu na wakacje dawni mieszkańcy Chaliki, którzy przeniesli się do innych miast Grecji (szczególnie do Larissy, Trikali, Farsali). Mieszkańcy wioski zajmują się przede wszystkim pasterstwem, wycinką i przetwórstwem drewna.

Stada owiec w okolicach Chaliki są wypasane przez Wołochów z Farsali, którzy przyjeżdżają tu z nimi w maju lub czerwcu (w zależności od pogody). Owce przywożone są samochodem ciężąrowym specjalnie przystosowanym do przewozu zwierząt. Stada poszczególnych  właścicieli są mieszane - zazwyczaj liczą około 700 owiec, kilkadziesiąt krów i kóz; są też stada składające się tylko z samych kóz lub krów chodwanych wyłącznie na mięso. Mleko owiec jest gromadzone w Chaliki i transportowane jednym samochodem do fabryk w larisie, gdzie wyrabiane są sery. Na własne potrzeby pasterze wyrabiają fetę, kaszkawał,

Dziedzictwo kulturowe (materialne i niematerialne)


1. cerkiew św. Paraskiewy - znajduje się w środku wioski, tuż przy placu centralnym (mezzohorio). Jest to najważniejsza cerkiew w Chaliki, wybudowana w XVII wieku przez Wołochów.

2. cerkiew św. Jerzego

3. cerkiew św. Apostołów Piotra i Pawła - znajduje się nad wioską, tuż przy pasterskich stinach.

4. cerkiew św. Dymitra - z XVIII wieku?, cmentarna, obok niej znajduje się stary cmentarz z kilkunastoma grobami, w większości rozkopanych (pustych) - kości przenoszone są do kaplicy z małymi trumienkami znajdującymi się na półkach.

5. cerkiew św. Eliasza

6. monastyr Zaśnięcia Matki Bożej (Panagii) - znajduje się za wioską, przy drodze w kierunku na Kalarities.


Organizacje, instytucje, związki wyznaniowe


Dokumentacja fotograficzna i filmowa