Karta miejscowości osadnictwa wołoskiego

Dobroselica


Kategorie: współczesna Serbia

Nazewnictwo


Dobra Selča

Ludność — skład etniczny


w XV wieku - Wołosi

obecne cała ludność określa się jako serbska

Język


w średniowieczu ?

obecnie serbski

Lokacja (data lokacji i prawo, na którym miejscowość została założona)Źródła do dziejów miejscowości


Sumarni popis sandžaka Bosna iz 1468/69 godine, ed. Ahmed S. Aličić, Mostar 2008, s. 24.

Попис становништва, домаћинства и станова 2011 у Републики Србиjи, www. stat.gov.rs


Historia miejscowości


Według defteru z 1468/69 : domów (rodzin) 7, nieżonatych 3, uciekinierów 8


Wieś istnieje obecnie i w 2011 roku liczyła 368 mieszkańców. Liczba mieszkańców systematycznie spada poczynając od 1953 roku, gdy we wsi zamieszkiwało 1286 osób. 

Dziedzictwo kulturowe (materialne i niematerialne)Organizacje, instytucje, związki wyznanioweDokumentacja fotograficzna i filmowa