Karta miejscowości osadnictwa wołoskiego

Baligówka (Czarny Dunajec)


Kategorie: Karpaty, pasterstwo, tereny wypasowe, współczesna Polska

Nazewnictwo


Baligówka(Czarny Dunajec)

Ludność — skład etniczny


Polacy

Język


polski, gwara podhalańska

Lokacja (data lokacji i prawo, na którym miejscowość została założona)


Źródła do dziejów miejscowości


- Ewa Kocój - badania terenowe, sierpień 2017

Historia miejscowości


W Baligówce znajduje się bacówka należąca do bacy Stanisława Hyrczyka oraz jego syna - bacy Jana Hyrczyka. Bacowie prowadzą wypas każdego roku od kwietnia do października, prowadząc około 1000 owiec swoich i właścicieli stad z Podhala. Wyrabiają tradycyjnym sposobem i sprzedają oscypki, bundz, bryndzę i żentycę.

Dziedzictwo kulturowe (materialne i niematerialne)


Organizacje, instytucje, związki wyznaniowe


Dokumentacja fotograficzna i filmowa