Karta miejscowości osadnictwa wołoskiego

Bunić


Kategorie: Pindus

NazewnictwoLudność — skład etniczny


JęzykLokacja (data lokacji i prawo, na którym miejscowość została założona)


Źródła do dziejów miejscowościHistoria miejscowości
Dziedzictwo kulturowe (materialne i niematerialne)Organizacje, instytucje, związki wyznaniowe


Dokumentacja fotograficzna i filmowa