Karta miejscowości osadnictwa wołoskiego

Chrisomilia


Kategorie: Arumuni, miejscowość istniejąca, osadnictwo górskie, pasterstwo, Pindus, Wołosi, współczesna Grecja

Nazewnictwo


             

Chrisomilia (gr. Χρυσομηλιά), do 1928 roku Ano Perliagko (gr. Ano Περλιάγκο). Zmiana nazwy: 12.03.1928 (Φ.Ε.Κ. 81/1928) [Αρχεία Δρακάκη - Κούνδουρου 1940, 685].  Nazewnictwo miejscowości na podstawie materiałów źródłowych i literatury (nazwy alfabetycznie – alfabet łaciński, nowogrecki, cyrylica):

 

Coteana [Papahagi 1905, 168].

Koteana [Weigand 1895, 318].

 

Άνω Περλιάγκο (Ano Perliagko) [Χάρτης Κοντογόνη 1912; Χουλιαράκης 1974, 241].

Άνω Περλιάγκον (Ano Perliagkon) [Λεξικόν Συνοικισμών 1923, 14].

Άνω Πρινιάγκα (Ano Priniagka) [Αραβαντινός 1905, 14].

Χρυσομηλέα (Chrysomilea) [Λεξικόν Οικισμών 1974, 337].

Χρυσομηλιά (Chrysomilia) [Λεξικό Σταματελάτου 2001, 801].

Χρυσομηλιά (Απάνω Περλιάγκο) (Chrysomilia/Apano Perliagko) [Ζούκας - Φώλιας 1996, 155-156].

Ludność — skład etniczny


Grecy, Wołosi

Język


nowogrecki, wołoski

Lokacja (data lokacji i prawo, na którym miejscowość została założona)Źródła do dziejów miejscowościHistoria miejscowości


Wieś położona na wschodnim zboczu góry Neraida, na wysokości 910 metrów n.p.m. Mieszkańcy utrzymują się z sezonowego wypasu zwierząt, a także wyrębu lasów.

Pod koniec XIX wieku wieś zamieszkiwało 350 Arumunów [Weigand 1895, 318; Χουλιαράκης 1974, 241].

Lata dwudzieste XX wieku - 547 mieszkańców [Λεξικόν Συνοικισμών 1923, 14].

Lata siedemdziesiąte XX wieku - 936 mieszkańców [Λεξικόν Οικισμών 1974, 337].

Lata dziewięćdziesiąte XX wieku - zimą we wsi mieszkało od 150 do 170 rodzin, latem liczba ludności wzrastała do blisko 2 tysięcy.

2001 rok -  846 mieszkańców [Λεξικό Σταματελάτου 2001, 801].

Wieś została zniszczona przez wojska niemieckie podczas II wojny światowej [Ζούκας - Φώλιας 1996, 155-156].

Dziedzictwo kulturowe (materialne i niematerialne)
Organizacje, instytucje, związki wyznanioweDokumentacja fotograficzna i filmowa