Karta miejscowości osadnictwa wołoskiego

Aidona


Kategorie: Arumuni, miejscowość istniejąca, osadnictwo górskie, pasterstwo, Pindus, tereny wypasowe, Wołosi, współczesna Grecja

Nazewnictwo


 Aidona (gr. Αηδώνα). Do 1928 roku Aïvan (gr. Αϊβάν).

 Nazewnictwo miejscowości na podstawie materiałów źródłowych i literatury (nazwy alfabetycznie – alfabet łaciński, nowogrecki, cyrylica):

Aivan [Weigand 1895, 318].

Ajvani [Αυστριακός Χάρτης 1914].

Apano Aivani [Papahagi 1905, 168].

 

Αηδόνα (dawniej Αϊβάν) (Aidona/Aïvan) [Αρχεία Δρακάκη - Κούνδουρου 1940, 668].

Αηδών (Aidon) [Λεξικόν Οικισμών 1974, 184; Ζούκας - Φώλιας 1996, 154].

Αϊβάν (Aïvan) [Χουλιαράκης 1974, 241; Λεξικόν Συνοικισμών 1923, 10].

Αϊβάν (Aïvan) lub Γιουβάνου (Giouvanou) [Κουκούδης, 79; Λεξικό Σταματελάτου 2001, 46].

Αϊβάνι (Aïvani) [Χάρτης Κοντογόνη 1912].

Γιοβάνη (Giovani) [Επιτελικό Γραφείο 1880, 201].

Γιοβάνον (Giovanon) [Αραβαντινός 1905, 51].

Ludność — skład etniczny


Grecy, Wołosi

Język


Nowogrecki, wołoski

Lokacja (data lokacji i prawo, na którym miejscowość została założona)Źródła do dziejów miejscowościHistoria miejscowości


Wieś położona na wysokości 840 metrów n.p.m.  Zamieszkana przez rodziny tradycyjnie parające się pasterstwem. Pod koniec XIX wieku we wsi miało mieszkać 400 Arumunów [Weigand 1895, 318]. Wedle danych władz z 1880 roku, miejscowość liczyła 375 mieszkańców [Επιτελικό Γραφείο 1880, 201], a z 1896 roku, 260 osób [Χουλιαράκης 1974, 241].

Lata dwudzieste XX wieku – 238 mieszkańców [Λεξικόν Συνοικισμών 1923, 10].

Lata siedemdziesiąte XX wieku – 216 mieszkańców [Λεξικόν Οικισμών 1974, 184].

Lata dziewięćdziesiąte XX wieku 128 osób zimą, 700 mieszkańców latem, ze względu na sezonowy wypas owiec w okolicach wsi [Ζούκας - Φώλιας 1996, 154].

2001 rok 179 mieszkańców [Λεξικό Σταματελάτου 2001, 46].

Dziedzictwo kulturowe (materialne i niematerialne)Organizacje, instytucje, związki wyznanioweDokumentacja fotograficzna i filmowa