Karta miejscowości osadnictwa wołoskiego

Banatsko Novo Selo


Kategorie: Arumuni, współczesna Serbia

Nazewnictwo


Wieś położona w serbskiej części Banatu, w pobliżu Panczewa. 

Ludność — skład etniczny


Obecnie we wsi mieszkają zarówno potomkowie rodzin arumuńskich jak i rumuńskich, nie licząc większości serbskiej. Liczba ludności wsi zmniejsza się systematycznie. 

Język


Lokacja (data lokacji i prawo, na którym miejscowość została założona)


Źródła do dziejów miejscowości


Historia miejscowości


Dziedzictwo kulturowe (materialne i niematerialne)


Ważną postacią wśród miejscowej ludności arumuńskiej jest Nikola Dzega (w transkrypcji serbskiej: Zega), założyciel muzeum etnograficznego w Belgradzie, w siedzibie którego spotykali się pierwotnie (od 1991) członkowie organizacji arumuńskiej „Lunjina”. Tam też odbyło się 3 lata temu ogólne zgromadzenie organizacji. . 

Organizacje, instytucje, związki wyznaniowe


Dokumentacja fotograficzna i filmowa