Karta miejscowości osadnictwa wołoskiego

Armata


Kategorie: Arumuni, osadnictwo górskie, Pindus, tereny wypasowe, współczesna Grecja

Nazewnictwo


Armata (gr. Άρματα), do 1927 roku Armatovo (gr. Αρμάτοβο). Jednostka terytorialna Janina (Περιφερειακή ενότητα Ιωαννίνων),  (od 2011 roku). Nazewnictwo i dane o miejscowości na podstawie materiałów źródłowych i literatury (nazwy alfabetycznie, kolejno w alfabecie łacińskim, cyrylicy, alfabecie greckim):

 

Armata [Αυστριακός Χάρτης 1914]. Szkoła powszechna - obowiązkowa, 260 Wołochów [Papahagi 1905, 148]. Uboga wieś wołoska, mniej niż 100 domów [Wace - Thompson 1914, 203].

Armate: wieś rumuńska [Picot 1875, 37].

Armatovo:  wieś wołoska [Pouqueville 1826 I, 233].

Armatovon/Armata: na zboczu Smolika, godzina od Breaza (Distrato), 180 Arumunów [Weigand 1895, 314].

Αραμάτοβον (Aramatovon): nomos Janina, 342 mieszkańców [Απαρίθμησις 1913]. 177 mieszkańców [Λεξικόν Συνοικισμών 1923, 15].

Αρκάτοβον (Arkatovon): eparchia Velles i Konitza, 180 rodzin grecko-wołoskich [Πατριαρχείο 1906, μη΄].

Άρματα [Χάρτης Κοντογόνη 1912]. Eparchia Konitza dok. nr 7/8/1919 (Φ.Ε.Κ. 184/1919) [Αρχεία Δρακάκη - Κούνδουρου 1939, 446]. 147 mieszkańców, położone na wysokości 1020 metrów n.p.m. [Λεξικόν Οικισμών 1974, 194]. Armata (Άρματα), do 1927 roku Armatovo (Αρμάτοβο), dimos Konitza, nomos Janina, 81 mieszkańców [Λεξικό Σταματελάτου 2001, 99].

Άρματα/Αρμάτα/Αρμάτοβα (‘Armata/Armata/Armatova): wieś wołoska w rejonie Konitza [Κουκούδης, 154].

Αρμάτοβον (Armatovon): eparchia Konitza, 40 rodzin kucowołoskich [Αραβαντινός 1905, 49].

Ludność — skład etnicznyJęzykLokacja (data lokacji i prawo, na którym miejscowość została założona)Źródła do dziejów miejscowościHistoria miejscowościDziedzictwo kulturowe (materialne i niematerialne)Organizacje, instytucje, związki wyznanioweDokumentacja fotograficzna i filmowa