Karta miejscowości osadnictwa wołoskiego

Agios Nikolaos


Kategorie:

Nazewnictwo


Agios Nikolaos (gr. Άγιος Νικόλαος), do 1955 roku Kamnai (gr. Καμνάι), do 1971 roku Psyhi (gr. Ψυχή). Osada, jednostka terytorialna Trikala (Περιφερειακή ενότητα Τρικάλων) (od 2011 roku). Nazewnictwo i dane o miejscowości na podstawie materiałów źródłowych i literatury (nazwy alfabetycznie, kolejno w alfabecie łacińskim, cyrylicy, alfabecie greckim):

 

Camneani: wieś wołoska [Papahagi 1905, 168].

Kamja: w rejonie rzeki Aspropotamos, półtorej godziny na zachód z Pirry, 200 Arumunów [Weigand 1895, 317].

Kamnja [Αυστριακός Χάρτης 1914].

Kjamyje: wieś wołoska [Boué 1854, I 58; Hahn 1854 I, 32].

Klamyge: wieś wołoska [Lejean 1861, 21].

Scamnai: osada wołoska, 40 domów [Pouqueville 1826 II, 376].

Άγιος Νικόλαος, dawniej Ψυχή (Agios Nikolaos, dawniej Psyhi, 39 mieszkańców, położone na wysokości 950 metrów n.p.m. [Λεξικόν Οικισμών 1974, 181].

Άγιος Νικόλαος (Καμνιάι) (Kamniai): wieś zamieszkana przeważnie przez hodowców, którzy na zimę przenoszą się z rodzinami do niżej położonych lokalizacji. Liczba mieszkańców spada wówczas do około 10 osób. W okresie letnim liczba ta wzrasta do około 500. Podczas okupacji (1941-1945) wieś zniszczona przez wojska niemieckie [Ζούκας - Φώλιας 1996, 130-131].

Άγιος Νικόλαος: (do 1955 roku Kamnai (gr. Καμνάι), do 1971 roku Psyhi (gr. Ψυχή), gmina (dimos) Aithikes (Αιθήκων), prefektura (nomos) Trikala, 32 mieszkańców [Λεξικό Σταματελάτου 2001, 30].

Καμάι (Kamai): rejon Vlahochori (Βλαχοχώρια), 114 mieszkańców [Επιτελικό Γραφείο 1880, 204].

Καμνάι (Kamnai): gmina (dimos) Athamania (δήμου Αθαμάνων), prefektura (nomos) Trikala, według spisu z 1896 roku, 346 mieszkańców [Χουλιαράκης 1974, 241]. 111 mieszkańców [Λεξικόν Συνοικισμών 1923, 44]. Eparchia Trikala, dok. nr 29/8/1912 (Φ.Ε.Κ. 261/1912) [Αρχεία Δρακάκη - Κούνδουρου 1940, 674].

Κάμναϊ (Kamnaï) [Χάρτης Κοντογόνη 1912].

Κάμνια/Ψυχή (Kamnia/Psychi), nazywane Άγιος Νικόλαος (Agios Nikolaos): wieś wołoska w rejonie Aspropotamos. Według dokumentów klasztoru Warłama (Μονή Βαρλαάμ/Moni Warlaam) z Meteorów, istniała już w X wieku. Zgodnie z dokumentacją datowaną na 1820 rok, zamieszkana przez 28 rodzin [Κουκούδης, 78, 132].

Ludność — skład etnicznyJęzykLokacja (data lokacji i prawo, na którym miejscowość została założona)Źródła do dziejów miejscowościHistoria miejscowościDziedzictwo kulturowe (materialne i niematerialne)Organizacje, instytucje, związki wyznanioweDokumentacja fotograficzna i filmowa