Karta miejscowości osadnictwa wołoskiego

Desi


Kategorie: Arumuni, miejscowość istniejąca, osadnictwo górskie, pasterstwo, Pindus, współczesna Grecja

Nazewnictwo


Desi, (gr Δέση). Wieś, jednostka terytorialna Trikala (Περιφερειακή ενότητα Τρικάλων) (od 2011 roku). Nazewnictwo i dane o miejscowości na podstawie materiałów źródłowych i literatury (nazwy alfabetycznie, kolejno w alfabecie łacińskim, cyrylicy, alfabecie greckim):

 

Desi [Αυστριακός Χάρτης 1914]: osada wołoska, 80 domów [Pouqueville 1826 II, 377]. wieś wołoska [Boué 1854, I 58; Hahn 1854 I, 32; Lejean 1861, 21].

Dessi: wieś wołoska [Papahagi 1905, 168].

Ndesi (Ndešlji): W rejonie Aspropotamos. Znajduje się w równoległym wąwozie, dwie i pół godziny od Gardiki. 250 mieszkańców - Arumuni Αρομούνοι [Weigand 1895, 317].

Δέση (Desi) [Χάρτης Κοντογόνη 1912]. 79 mieszkańców, położone na wysokości 1040 metrów n.p.m. [Λεξικόν Οικισμών 1974, 214]. Mieszkańcy utrzymują się z wypasu zwierząt i wyrębu lasu. W okresie zimowym około 40 osób, latem około 400 [Ζούκας - Φώλιας 1996, 129]. Gmina (dimos) Aithikes (δήμου Αιθήκων), prefektura (nomos) Trikala, 45 mieszkańców 45 [Λεξικό Σταματελάτου 2001, 184].

Δέσι (Desi): gmina (dimos) Athamania (δήμου Αθαμάνων), prefektura (nomos) Trikala, 503 mieszkańców według spisu z 1896 roku [Χουλιαράκης 1974, 241]. 93 mieszkańców [Λεξικόν Συνοικισμών 1923, 31]. eparchia Trikala, dok. nr 29/8/1912 (Φ.Ε.Κ. 261/1912) [Αρχεία Δρακάκη - Κούνδουρου 1940, 672].

Δέσις (Desis): rejon Vlahochori (Βλαχοχώρια), 325 mieszkańców [Επιτελικό Γραφείο 1880, 202].

Δέσση/Ντέσλι/Ντέσι (Dessi/Ntesli/Ntesi): Wieś wołoska w rejonie Aspropotamos. 70 rodzin, na podstawie dokumentacji z 1820 roku [Κουκούδης, 78, 132].

Ludność — skład etnicznyJęzykLokacja (data lokacji i prawo, na którym miejscowość została założona)Źródła do dziejów miejscowościHistoria miejscowościDziedzictwo kulturowe (materialne i niematerialne)Organizacje, instytucje, związki wyznanioweDokumentacja fotograficzna i filmowa