Karta miejscowości osadnictwa wołoskiego

Aleksandrovac


Kategorie: współczesna Serbia

Nazewnictwo


Nazwa dawna: Zlakuczia, 10 lat temu nazwę zmieniono. Stara nazwa oznacza to, że była źle ulokowana: na górze i na dużej stromiźnie. 

Ludność — skład etniczny


Jedna z wsi czysto (lub prawie czysto) wlaskich w okolicach Negotinu, położona dokładnie nad Timokiem. Mieszkańcy należą do grupy Caranów. 

Język


Powszechna znajomość języka wlaskiego i często używany na co dzień – słyszy się wśród mieszkańców. 

Lokacja (data lokacji i prawo, na którym miejscowość została założona)


Źródła do dziejów miejscowości


Historia miejscowości


Wieś w czasach wojen bałkańskich przechodziła z rąk do rąk i po wojnach została oddana Serbii przez Bułgarię jako forma reparacji. Ciągle bułgarska granica jest blisko. Ta cała strona doliny Timoku była zajęta przez Bułgarów.

Stoi pomnik Tity, bo jego pierwsza żona była Wlaszką – Dobranka Paunović.  Wlasi go też zawsze popierali. 

Dziedzictwo kulturowe (materialne i niematerialne)


Organizacje, instytucje, związki wyznaniowe


Dokumentacja fotograficzna i filmowa