Karta miejscowości osadnictwa wołoskiego

Anthousa


Kategorie: Pindus

Nazewnictwo


Anthousa (gr. Ανθούσα), do 1928 roku Lepenitsa (gr. Λεπενίτσα). Wieś, gmina Aspropotamos, jednostka terytorialna Trikala (Περιφερειακή ενότητα Τρικάλων) (od 2011 roku). Nazewnictwo i dane o miejscowości na podstawie materiałów źródłowych i literatury (nazwy alfabetycznie, kolejno w alfabecie łacińskim, cyrylicy, alfabecie greckim):

Lepenica [Αυστριακός Χάρτης 1914].

Lepenitsa: w rejonie rzeki Aspropotamos, półtorej godziny na południe od Chaliki, 100 rodzin, 300 Arumunów. Nie zamieszkana zimą [Weigand 1895, 203, 316].

Lepenitza: wieś wołoska [Boué 1854, I 58; Hahn 1854 I, 32; Lejean 1861, 21].

Lepenitze: wieś wołoska, 100 rodzin [Pouqueville 1826 II, 372].

Libendja: wieś wołoska [Papahagi 1905, 168].

Ανθούσα (dawniej Λεπενίτσα) (Anthousa, dawniej Lepenitsa): Gmina (dimos) Lakmonos, eparchia Kalambaka, dok. nr 29/8/1912 (Φ.Ε.Κ. 261/1912). Zmiana nazwy gminy i miejscowości z Lepenitsa na Anthousa: dok. nr 12/3/1928 (Φ.Ε.Κ. 81/1928) [Αρχεία Δρακάκη - Κούνδουρου 1940, 669]. 3 mieszkańców, położona na wysokości 1100 metrów n.p.m. [Λεξικόν Οικισμών 1974, 190]. 600 mieszkańców, tylko w okresie letnim. Na zimę schodzą do równin w Tesalii. Mieszkańcy zajmują się pszczelarstwem, pozyskiwaniem drewna i pasterstwem (2000 owiec, 150 bydła) [Ζούκας - Φώλιας 1996, 203]. 37 mieszkańców 37 [Λεξικό Σταματελάτου 2001, 76].

Λεπενίτζα (Lepenitza): rejon Vlahochori (Βλαχοχώρια), 600 mieszkańców [Επιτελικό Γραφείο 1880, 206].

Λεπενίτσα (Lepenitsa) [Χάρτης Κοντογόνη 1912]. Rejon Aspropotamos, wieś kucowołoska [Αραβαντινός 1905, 51]. 14 mieszkańców [Λεξικόν Συνοικισμών 1923, 61]. Gmina (dimos) Lakmonos, prefektura (nomos) Trikala, według spisu z 1896 roku, 380 mieszkańców [Χουλιαράκης 1974, 242].

Λιπίντζα/Λεπενίτσα/Βλαχολεπενίτσα (Lipintza/Lepenitsa/Vlaholepenitsa), nazywana także Anthousa (Ανθούσα). Wieś wołoska w rejonie Aspropotamos. W 1820 roku zamieszkana przez 130 rodzin [Κουκούδης, 78, 131].


Ludność — skład etniczny


Aromanie/Wołosi, Grecy

Język


Aromański, grecki

Lokacja (data lokacji i prawo, na którym miejscowość została założona)Źródła do dziejów miejscowościHistoria miejscowości


Aromańska wioska położona 12 km na południe od Metsova, 36 km od Kalambaki, na wysokości 1500 metrów. Obecnie żyje tu wciąż jeszcze ok. 60 Aromanów/Wołochów.

Dziedzictwo kulturowe (materialne i niematerialne)Organizacje, instytucje, związki wyznanioweDokumentacja fotograficzna i filmowa