Karta miejscowości osadnictwa wołoskiego

Lančin (Lanczyn)


Kategorie: lokacja na prawie wołoskim, miejscowość istniejąca, pasterstwo, współczesna Ukraina, XVI wiek

Nazewnictwo


Ludność — skład etniczny


Język


Lokacja (data lokacji i prawo, na którym miejscowość została założona)


Źródła do dziejów miejscowości


Historia miejscowości


Być może tradycje wołoskiego charakteru prawnego tej miejscowości sięgaja XV w., skoro w 1447 r. Michał Mużyło z Buczacza starosta sniatyński i kołomyjski za poniesione w jego służbie wydatki przez szlachcica Maksyma de Laczma (być może identyczne z Lanczynem ) zwolnił go i jego kmieci ze wsi Kosów na okres 5 lat od podatku podymnego.  Maksym uzyskał również prawo do pobierania podatków (od wypasów) z gór (zwanych) plonina bez przeszkód ze strony urzędników starosty zwanych wojewodami (Jawor, 2015, 243). W lustracji z 1565 r. wspomniano, że pasterze ze szlacheckiego Lanczyna  wypasali owce w wielkich lasach i płoninach królewskich za Kołomyją: aż do Beskieda. Było to pasterstwo transhumancyjne, skoro zamieszkując w Lanczynie migrowali sezonowo z owcami w góry: czyniąc tam sobie koszary alias obory, do mieszkania. Z tego tytułu uiszczali daniny pasterskie od 100 owiec dając barana, gunię, ser wołoski i popręgi. Jak wynika z tekstu Wołosi z dóbr prywatnych, jeśli nie chcieli płacić za wypas na obszarze królewszczyzn, musieli złożyć przysiegę, iż paśli tylko na terenie swojej wsi (Opisi korolivščin, 1895, 50). 

Dziedzictwo kulturowe (materialne i niematerialne)


Organizacje, instytucje, związki wyznaniowe


Dokumentacja fotograficzna i filmowa