Karta miejscowości osadnictwa wołoskiego

Breb


Kategorie: osady z elementami prawa wołoskiego, Wołosi, współczesna Rumunia, XIV wiek

Nazewnictwo


Breb

W średniowieczu osada odnotowana jako Hatpatokfalua, Hodpathaky, Hatpathokfalva 

Ludność — skład etniczny


Rumuni, Wołosi, może też Węgrzy

Język


Rumuński, może węgierski

Lokacja (data lokacji i prawo, na którym miejscowość została założona)


Z królewskiego dokumentu Ludwika I 10 Lutego 1364 r. dowiadujemy się, że "...villas Zlatyna, Hodpathaky, Kopachfalwa, Dezefalwa, Hernyachfalva et Sugatagh vocatas in Maramarosio existentes..." za pewną służbę (pro fidelitat seruicys) "suis volachys Gywle filio Dragus in Maramorisio residendi, item Stephano, Myroslawo presbytero et Dragomer files eiusdem Gywle" nadał im jako donatio (Mihályi, 1900: 53). O tej samej miejscowości znamy z roku 1368 r. kiedy król Ludwik I "...fideli nostro familiari Olaho Dragus fratri vestro uterino et suis heredibus" nadaje posiadłości "Zlatina simul cum alys quinque villis Hatpathokfalva, Dezefalva, Hernyathfalva et Sugatag vocatis in Maramarosio existentibus" (Mihályi, 1900: 61-62). Wcześniej, jak widać z treści źródła, osada wraz z wymienionymi wsiami należala innym, jak widać z imion, Wołochom "predicto Gyula patre ac Stephano, Iruzlo et Dragumir" (Mihályi, 1900: 62). Okolicy osady też zostały zagospodarowany przez wołoskich osadników od końca XIV w. 

Źródła do dziejów miejscowości


Mihályi, 1900: 53, 61-63

Historia miejscowości


Dziedzictwo kulturowe (materialne i niematerialne)


Organizacje, instytucje, związki wyznaniowe


Dokumentacja fotograficzna i filmowa