Karta miejscowości osadnictwa wołoskiego

Nagujevičì (Nahujowice)


Kategorie: lokacja na prawie wołoskim, miejscowość istniejąca, współczesna Ukraina, XVI wiek

Nazewnictwo


W XV-XVII w. występują formy nazwy: Nochugyowcze, Nohownycza, Nahoiowice, Nahaiowicze. Od 1952 r. Selo Ivana Franka, ale na mapie google nazwa tradycyjna, wywodząca się od Nohaj-przedstawiciela plemienia tatarskiego (Makarski, 1999, 179).

Ludność — skład etniczny


Język


Lokacja (data lokacji i prawo, na którym miejscowość została założona)


Ta położona w starostwie samborskim (dzierżawa ozimińska) osada notowana jest w źródłach od 1424 r. (Makarski, 1999, 179). Nie wiadomo kiedy na jej terenie pojawili sie Wołosi. Jak wynika z lustracji z 1565 r. zamieszkiwała w niej ludność o mieszanym, rusko-wołoskim charakterze etnicznym. Zwracają zwłaszcza uwagę nazwy osobowe: Uhrovski, Magurow, Wołoszyn, Holobuth i Golobutowicz, Konthor, Woloska. O wołoskim charakterze prawnym wsi przekonuje wymieniony wśród innych obowiązkow na rzecz starostwa powinność polegająca na uiszczaniu opłat zwanych poczty. Wykonywano ją dwa razy w roku, przy okazji zborów-typowych dla prawa wołoskiego zebrań sądowych mieszkańców poszczególnych krain (Opisi korolivščin, 1896, 293-294). 

Źródła do dziejów miejscowości


Historia miejscowości


Dziedzictwo kulturowe (materialne i niematerialne)


W 1565 r. wspomniano dwóch popów w Nahujowicach (Opisi korolivščin, 1896, 293-294).

Organizacje, instytucje, związki wyznaniowe


Dokumentacja fotograficzna i filmowa