Karta miejscowości osadnictwa wołoskiego

Bitlja (Butla)


Kategorie: lokacja na prawie wołoskim, miejscowość istniejąca, osadnictwo górskie, współczesna Ukraina, XVI wiek

Nazewnictwo


Zdaniem wydawców lustracji z lat 1564-1565 osada Butla jest tożsama z pojawiającą sie w tym źródle wsią Ihnatowiecz (LWR II, 91), współczesma mazwa pojawiła sie w drugiej połowie XVII w. (Makarski, 1999, 50). 

Ludność — skład etniczny


Język


Lokacja (data lokacji i prawo, na którym miejscowość została założona)


Osada w starostwie samborskim została odnotowana w żródłach w 1565 r. Była to wówczas niewielka miejscowość, być może przysiółek sąsiedniego Wysocka Niżnego, zamieszkiwana przez 3 kmieci osiadłych na półdworzyszczach. Płacony przez nich dość wysoki czynsz, wynoszący ponad jednego florena rocznie wskazuje, że kmiecie nie korzystali już z okresu wolnizny. Pozwala to przesunąć początki Butli o kilka dziesiątków lat wstecz. O jej wołoskim charakterze prawnym świadczy uiszczanie przez chłopów dwa razy w roku przy okazji zborów opłat zwanych pokłon i kolęda (LWR II, 91; Jawor, 1997, 179-186).

Źródła do dziejów miejscowości


Historia miejscowości


Dziedzictwo kulturowe (materialne i niematerialne)


Organizacje, instytucje, związki wyznaniowe


Dokumentacja fotograficzna i filmowa